Město Hradec Králové  je situováno na soutoku dvou řek Labe a Orlice v severovýchodních Čechách .  Je to univerzitní město, nachází se tady 6 fakult 3 vysokých škol. Je to skoro sto tisícové město . Je to sídlo státní  instituce , divadla,galerie,muzea a dalších kulturních institucí                     

Město Hradec Králové bylo poprvé zmíněno v listině krále Přemysla Otakara I. už v roce 1225. Ve 14. století patřilo k nejvýznamnějším v celém království. V roce 1306 se stalo město královským věnným  městem a pobývaly zde české královny Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská . Velké změny a citelné ztráty pocítilo město v době Husitských válek a o 200 let později v období třicetileté války.V roce 1664 zde bylo založeno biskupství a s jeho založením začal stavební rozvoj města. V průběhu 17. a na začátku 18. století se velmi změnila podoba a ráz města. Bylo postaveno mnoho barokních staveb. Věnné královské město bylo v roce 1765 na popud Josefa II. přestavěno  v pevnost. Byla zbořena velká část předměstí města a místo toho bylo postaveno mohutné  opevnění ,které bránilo rozvoji města. V roce 1789 byla dokončena výstavba pevnosti. V této době byla velmi technicky vyspělá, ale její vojenský význam velmi rychle klesal. Tuto skutečnost potvrdila prusko-rakouská válka 3.července 1866 nedaleko Hradce Králové ve vesnici jménem Chlum. V roce 1893 se podařilo městu odkoupit pozemky a část hradeb a začalo je postupně bourat. To trvalo až do 30.let dvacátého století. Před sto lety vypadalo město úplně jinak než jak  vypadá dneska. Město už 30 let nebylo pevností a začaly se objevovat vize o budoucí realizaci výstavby  města. Plány na výstavbu města, kterému se mělo v budoucnu říkat Salon republiky, byly zatím jen pouze na papíru a ještě víc jen  ve snech architektů. Tyto plány uskutečnil až v roce 1906 počtvrté zvolený starosta František Ulrich, které mu bylo v tu dobu 47  let. Bylo to královehradecký rodák, básník a absolvent právnické fakulty pražské univerzity a doktor obojího práva a byl ideální pro tu to funkci. Právě pan Ulrich se zasloužil o moderní vzhled Hradce Králové a o vysokou úroveň zdejší architektury. Na přelomu 19.a 20. století byly postaveny také první veřejné budovy, které se staly ozdobou města . Na začátku 20 . století zdůrazňoval význam města hlavně rozvoj  průmyslu, například firma Petrof na výrobu pián a klavírů. V době první světové války se do podvědomí dostaly např. závody plzeňské firmy Škoda, nábytkářské firmy Skuherský a Nevyhoštěný a další firmy. Další rozvoj pokračoval až po vzniku Československé republiky, kdy se splnily sny architektů a město se stalo metropolí východních Čech.